• WYSYŁKA JUŻ OD 24H
 • PACZKOMATY + PRZELEW = DOSTAWA GRATIS
 • AŻ 31 DNI NA ZWROT
Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin sklepu olive.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIVE.PL 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Przedmiotowy regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.olive.pl, który jest prowadzony przez Piotr Grochowski prowadzącego działalność gospodarczą pod Firma Handlowo Usługowa VMP wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer NIP: 679-265-16-89, REGON: 120306223, adres poczty elektronicznej: kontakt@olive.pl  

 

Adres korespondencyjny (biuro, obsługa reklamacji, przyjmowanie zwrotów):

Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP

ul. Zawiła 65E, I piętro, 30 – 390 Kraków

 

Poczta elektroniczna: kontakt@olive.pl  

Kontakt telefoniczny:

Telefon kom.: 513 186 393 (opłata wg stawki operatora)

Infolinia czynna: poniedziałek – piątek : 8:00 – 16:00

 

Konto bankowe:

BRE Bank S.A. o/Łódź wydział bankowości elektronicznej mBank

 

27 1140 2004 0000 3102 4340 2801

 

2. Definicje pojęć:

 • Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.
 • Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.
 • Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym www.olive.pl  
 • Sprzedawca/Usługodawca – Piotr Grochowski prowadzący działalność gospodarczą pod Firma Handlowo Usługowa VMP wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 679-265-16-89, REGON: 120306223, adres poczty elektronicznej: kontakt@olive.pl numer telefonu: 513 186 393.

 

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Pobranie regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF – program można pobrać ze strony internetowej https://get.adobe.com/pl/reader/  

 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

 

 

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

 

 • rejestracja i prowadzenie Konta,
 • złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia,
 • usługi dodatkowe: Newsletter, Opinie Klienta, Zapytaj o produkt, Przypomnij hasło, Formularz kontaktowy.

 

 

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:

 

 • posiadanie komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego,
 • aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
 • aktywne konto poczty elektronicznej,
 • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
 • przeglądarka internetowa: Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Safari,
 • włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,
 • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

 

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i załączników dostarczanych wraz z pocztą, niezbędne jest posiadanie:

 

 • w przypadku poczty elektronicznej – aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • w przypadku załączników – programu obsługującego pliki danego typu w szczególności pdf, doc, docx, odt, txt, jpg, png lub inne.

 

3. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

4. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

 

 

§ 4 Pliki Cookies

 

Sprzedawca stosuje mechanizm plików Cookies, które pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować stronę Sklepu do indywidualnych jego potrzeb. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Pliki Cookies nie uszkadzają urządzenia końcowego użytkownika oraz nie mają wpływu na zmianę jego ustawień konfiguracyjnych zarówno oprogramowania jak i w urządzeniu końcowym. Mechanizm działania plików Cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików Cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.

 

 

§ 5 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

 

 

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Rejestracja”, następnie należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, hasło oraz kliknąć na ikonę „Zarejestruj”.

 

2. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym. W celu zakończenia procedury związanej z rejestracją Konta, należy kliknąć w link aktywacyjny załączony w mailu. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

 

3. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: kontakt@olive.pl lub w formie pisemnej na adres: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul. Zawiła 65E, 30 – 390 Kraków. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu chyba, że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

 

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 

 

§ 6 Składanie zamówień

 


1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt oraz potwierdzić wybór klikając na ikonę „Dodaj do koszyka”. Następnie Klient może kontynuować zakupy klikając na ikonę „Kontynuuj zakupy” lub sfinalizować zakup klikając na ikonę „Pokaż koszyk”. W kolejnym kroku, zostaje wyświetlona zawartość koszyka, gdzie Klient ma możliwość aktualizacji koszyka poprzez zmniejszenie/zwiększenie lub usunięcie danego produktu. W koszyku istnieje również możliwość wpisania kodu promocyjnego w okienku „Wpisz kod rabatowy”.

 

3. Następnie Usługobiorca podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia. Do wyboru mamy następujące opcje:

 

 • logowanie do Konta, jako zarejestrowany użytkownik,
 • złożenie zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia (kupuję pierwszy raz).

 

4. Po dokonaniu wyboru o złożeniu zamówienia za pomocą formularza zamówienia, należy podać następujące dane:

 

 • dane zamawiającego: imię, nazwisko, ulica numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj,
 • dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu,
 • dane do założenia Konta: hasło.

 

5. Następnie dokonujemy wyboru formy dostawy jak i formy płatności. W celu zakończenia procedury związanej ze składaniem zamówienia klikamy na ikonę „Potwierdź zakup”, po czym na stronie Sklepu zostaje wyświetlona informacja podsumowująca złożone zamówienie.

 

6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikiem w formacie PDF w postaci niniejszego regulaminu.

 

 

§ 7 Ceny towarów

 

 

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

 

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

 

3. W celu udokumentowania sprzedaży Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT, które dostarczane są do Klienta wraz z towarem.

 

 

§ 8 Sposoby i terminy płatności za towar

 

 

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

 

 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez system płatności PayU,
 • kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez system płatności PayPal,
 • kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez system płatności mTransfer,
 • pobranie pocztowe – płatność gotówką u kuriera przy dostawie towaru,
 • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

 

2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:

 

BRE Bank S.A. o/Łódź wydział bankowości elektronicznej mBank

27 1140 2004 0000 3102 4340 2801

 

3. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayU prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60 – 166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.

 

4. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayPal prowadzi PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L – 2449 Luxembourg.

 

5. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu mTransfer prowadzi mBank. Usługa ta dostępna jest dla wszystkich Klientów mBanku.

 

Termin zapłaty – Poczta Polska (przesyłka krajowa)

 

 • w przypadku wyboru płatności przelew bankowy, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 • w przypadku płatności za pobraniem – płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

 

Termin zapłaty – Paczkomaty InPost (przesyłka krajowa)

 

 • w przypadku wyboru płatności przelew bankowy, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 • w przypadku płatności za pobraniem – przesyłka doręczana jest do Paczkomatu, odbiór przesyłki następuje po opłaceniu kwoty w formie gotówkowej za pośrednictwem terminala POS.

 

Terminy zapłaty – Firma kurierska DPD (przesyłka krajowa)

 

 • w przypadku wyboru płatności przelew bankowy, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 • w przypadku płatności za pobraniem – płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

 

Termin zapłaty – Poczta Polska (w granicach Unii Europejskiej)

 

 • w przypadku wyboru płatności przelew bankowy, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

§ 9 Sposoby, terminy i koszty dostawy

 

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terenie Unii Europejskiej. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników DPD, Poczta Polska oraz paczkomaty InPost.

 

2. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:

 

 • przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 • przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

Termin dostawy – Poczta Polska

 

 • Przesyłka ekonomiczna „POCZTA48” dostarczana jest w ciągu deklarowanych 1-5 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi,

 

Termin dostawy – Paczkomaty InPost

 

Przesyłka dostarczana jest do wybranego w trakcie składania zamówienia Paczkomatu InPost. Powiadomienie o gotowości odbioru przesyłki następuje poprzez przesłanie wiadomości SMS na telefon Klienta. Dostawa do Paczkomatu trwa zazwyczaj 1-3 dni roboczych.

 

Termin dostawy – Firma kurierska DPD

 

Gwarantowany termin dostawy wynosi 48 godzin (2 dni robocze) od dnia jej nadania. Dostawa jest realizowana tylko w dni robocze. Firma DPD dostarcza przesyłki zazwyczaj w godzinach od 8: 00 do 17: 00, w większych miastach możliwa dostawa w godzinach popołudniowych jak i wieczornych.

 

Termin dostawy – Poczta Polska – przesyłka zagraniczna – (w granicach Unii Europejskiej)

 

 • Dostawa w ciągu 1-10 dni roboczych od dnia nadania przesyłki.

 

Termin dostawy - Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy

 

Odbiór osobisty możliwy jest po otrzymaniu powiadomienia w formie tekstowej SMS, w punkcie odbioru w Krakowie, przy ul. Zawiłej 65E, 30 – 390 Kraków od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z osobistym odbiorem towaru. Płatność za towar na miejscu możliwa tylko gotówką.

 

 

§ 10 Procedura rozpatrywania reklamacji

 

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

 

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
 • żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

 

 • pisemnie na adres: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul. Zawiła 65E, I piętro, 30 – 390 Kraków,
 • w formie elektronicznej na adres: kontakt@olive.pl  
 • telefonicznie pod numerem: 513 186 393.

 

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

 

7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym w §10 pkt 6. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

8. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.

 

 

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.

 

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między przedsiębiorcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacja na temat zasad oraz trybu procedury mediacyjnej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług. Działalność stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 

4. Konsumenci mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

 

5. Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/  Europejska platforma ODR umożliwia Konsumentom zgłaszanie sporów w związku z dokonywaniem zakupów online. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej Firmy Handlowo Usługowej VMP Piotr Grochowski do kontaktu to: kontakt@olive.pl

 

6. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul Ujastek 1, 30 – 001 Kraków https://www.krakow.wiih.gov.pl 

 

7. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl 

 

 

§ 12 Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 31 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w § 12 pkt 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: kontakt@olive.pl lub pisemnie na adres: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.

 

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. Konsument ma również możliwość złożenia oświadczenia woli poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, jaki dostępny jest po zalogowaniu do Konta w zakładce „Zwrot/Wymiana” przy złożonym zamówieniu. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 

 • dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.

 

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartej w drodze aukcji publicznej,
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

§ 13 Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 

Usługa „Newsletter”

1. Usługa „Newsletter” związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę. Usługobiorca może aktywować usługę „Newsletter” w następujący sposób:

 

 • podczas rejestracji Konta jak i procesu składania zamówienia,
 • wpisując adres e-mail w okienku „Zapisz się do Newslettera” dostępnym na stronie Sklepu i kliknięciu na ikonę „Zapisz mnie”.

 

2. Usługobiorca może zrezygnować z usługi „Newsletter” przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@olive.pl lub klikając za zakładkę „Wypisz się z Newslettera” oraz wpisując w okienku komunikatu adres e-mail i klikając na ikonę „Wypisz mnie”.

 

3. Rezygnacja z usługi „Newsletter” oznacza usunięcie adresu e-mail z bazy danych Usługodawcy. Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie.

 

Usługa „Opinie Klienta”

Usługa „Opinie Klienta” umożliwia dodawanie recenzji do wybranych produktów. W celu dodania opinii należy wybrać określony produkt i kliknąć na ikonę „Opinie Klienta”. Następnie należy podać pseudonim osoby dokonującej opinii, temat opinii, wpisać treść opinii oraz kliknąć na ikonę „Dodaj recenzję”. Na stronie Sklepu pojawia się informacja, iż recenzja została przekazana do Usługodawcy i będzie widoczna po zatwierdzeniu przez moderatora Sklepu. Usługa „Opinie Klienta” świadczona jest nieodpłatnie.

 

Usługa „Zapytaj o produkt”

Usługa „Zapytaj o produkt” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy są zainteresowani ofertą Sklepu. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać określony produkt następnie na karcie produktu w zakładce „Zapytaj o produkt” należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, wpisać odpowiednią treść zapytania, kliknąć na ikonę „Wyślij”. Usługa „Zapytaj o produkt” świadczona jest nieodpłatnie.

 

Usługa „Przypomnij hasło”

Usługa „Przypomnij hasło” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji Konta i umożliwia odzyskanie danych logowania w postaci ustanowienia nowego hasła. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na ikonę „Logowanie”, jaka znajduje się na stronie Sklepu, po czym należy kliknąć na ikonę „Przypomnij hasło”. Następnie należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji Konta, na który zostanie wysłana wiadomość zawierająca nowe hasło oraz kliknąć na ikonę „Wyślij”. Na stronie Sklepu zostaje wyświetlona informacja, iż na podany adres e-mail zostało wysłane nowe hasło. Usługa „Przypomnij hasło” świadczona jest nieodpłatnie.

 

Usługa „Formularz kontaktowy”

Usługa „Formularz kontaktowy” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców mających dostęp do Sklepu i umożliwia wysyłanie zapytań do Sprzedawcy. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Kontakt”, następnie należy podać imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, określić temat, wpisać treść wiadomości oraz kliknąć na ikonę „Wyślij”. Usługa „Formularz kontaktowy” świadczona jest nieodpłatnie.

 

§ 14 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@olive.pl a także w formie pisemnej na adres: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.

 

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę.

 

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

 

§ 15 Sposoby korygowania błędów we wprowadzanych danych

 

Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia podczas procesu składania zamówienia – aż do momentu kliknięcia na ikonę „Potwierdź zakup”. Modyfikacja zamówienia dotyczy w szczególności zmiany produktu poprzez zwiększenie / zmniejszenie jego ilości lub całkowite usunięcie z koszyka, zmiany adresu dostawy, zmiany formy dostawy oraz zmiany sposobu płatności. Modyfikacja danych możliwa jest również po zalogowaniu do Konta i kliknięciu na zakładkę „Moje Konto”.

 § 16 Wymiana towaru

 

1. Klient ma możliwość wymiany towaru w terminie 31 dni od dnia odebrania przesyłki. Wymiana towaru możliwa jest tylko w przypadku, gdy towar jest zgodny z umową. W celu dokonania wymiany towaru należy:

 • złożyć nowe zamówienie w Sklepie internetowym wpisując w polu „Uwagi”, słowo „WYMIANA” oraz numer poprzedniego zamówienia, który można znaleźć na specyfikacji zamówienia,
 • wydrukować i wypełnić „Formularz wymiany towaru”, jaki dostępny jest na stronie Sklepu pod adresem: https://www.olive.pl/formularz_wymiany.pdf wpisując w nim numer zamówienia,
 • odesłać towar wraz z wypełnionym formularzem wymiany na adres: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków z dopiskiem „Wymiana”,
 • pokryć koszty przesyłki zgodnie z § 16 pkt 2 oraz ewentualną dopłatą, w przypadku wyboru droższych produktów na wymianę.

 

2. Klient ma prawo do swobodnego wyboru, co do formy wysyłki towaru podlegającego wymianie, jednakże nie ma prawa do skorzystania z promocyjnych kosztów wysyłki obowiązujących w Sklepie internetowym dla nowych zamówień.

 

3. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu.

 

§ 17 Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.).

 

2. Administrator danych osobowych oświadcza, iż jest podmiotem zgłoszonym do GIODO (nr zgłoszenia: 013623/2011, 013642/2011, 013644/2011) oraz posiada Politykę Bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.

 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w ramach działalności Sklepu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

4. W celu realizacji postanowień określonych w § 17 pkt 3, Sprzedawca oświadcza, iż treść zamówienia Klienta, treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dokumentacja dotycząca realizacji płatności, kopia potwierdzenia zawarcia umowy kupna – sprzedaży oraz potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej zakupiony towar są przechowywane przez Sprzedawcę w postaci zapisu w formie elektronicznej na serwerach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz w formie papierowej w chronionych przed dostępem osób postronnych miejscach ulokowanych w siedzibie Sprzedawcy.

 

5. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: imię i nazwisko, ulica, numer domu / lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, numer telefonu.

 

6. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia oraz prawo do ich usunięcia. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest po zalogowaniu do Konta a także na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@olive.pl lub pisemnie na adres: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.

 

§ 18 Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

3. Zdjęcia dostępne na stronie Sklepu www.olive.pl są własnością firmy Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP i producentów współpracujących ze Sprzedawcą. Prawa autorskie do tych zdjęć są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub w części bez zgody Sklepu jest zabronione i podlega ochronie prawnej.

 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy a także w przypadku przebudowy strony Sklepu mającej istotny wpływ na usługi świadczone drogą elektroniczną. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.

 

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 luty 2017 r.

 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

– Adresat: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul.Zawiła 65E, 30-390 Kraków, adres e-mail: kontakt@olive.pl numer telefonu: 513 186 393.

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić