• WYSYŁKA JUŻ OD 24H
    • ODBIÓR W PUNKCIE + PRZELEW = DOSTAWA GRATIS
    • 31 DNI NA ZWROT
Nie masz produktów w koszyku.

ZWROTY / WYMIANY / REKLAMACJE


Prawo odstąpienia od umowy


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponieważ zawarłeś umowę na odległość, to możesz od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 31 dni, składając stosowne oświadczenie. Termin 31 dni, w którym możesz odstąpić od umowy, liczy się:

 

a)    dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

 

b)    dla umowy, która obejmuje wiele rzeczy, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

Do zachowania tego terminu wystarczy że wyślesz oświadczenie przed jego upływem. Wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie musisz używać zwrotu „odstępuję od umowy”, ważne by z treści oświadczenia wynikało, iż zdecydowałeś się skorzystać z przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy. Przykładowy wzór oświadczenia w postaci "Formularza zwrotu" , możesz pobrać z naszej strony www.olive.pl/formularz_zwrotu.pdf lub wygenerować formularz na stronie https://www.olive.pl/returns/. Oświadczenie możesz wysłać na adres e-mail kontakt@olive.pl lub drogą pocztową, osobno lub razem z towarem na adres Sprzedawcy: VMP Group sp. z o.o. ul.Zawiła 65E 30-390 Kraków

Możesz skorzystać z darmowej opcji zwrotu przez paczkomat. Wejdź na stronę https://szybkiezwroty.pl/olive i podaj niezbędne dane. Otrzymasz 10-cyfrowy kod umożliwiający otwarcie skrytki w dowolnym paczkomacie w kraju. Kod jest aktywny przez 3 dni. Nadając przesyłkę nie trzeba jej w żaden sposób adresować. Etykieta z adresem odbiorcy drukowana jest przez firmę InPost na podstawie numeru zamówienia. Proszę pamiętać, że niezbędne niezbędne jest dołączenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy do paczki.

Całość prosimy odesłać do nas na adres:


VMP Group sp. z o.o.
ul. Zawiła 65E
30-390 Kraków

Odsyłając towar prosimy o zabezpieczenie towaru w trakcie pakowania w taki sposób, by nie uległ on uszkodzeniu w transporcie (prosimy nie odsyłać produktów w kopertach). W przypadku odstąpienia przez Ciebie od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Oznacza to że zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji odnośnie prawa do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, ponoszą Państwo tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

 

Zasady obowiązujące od 01.01.2021

 

Postanowienia dotyczące Konsumenta o których mowa powyżej stosuje się również do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wymiana towaru

Oczywiście - wymiana towaru na inny rozmiar, kolor lub nawet inny produkt jest możliwa. Warunkiem jest jednak, aby towar był zgodny z zawartą umową (był w stanie niezmienionym).

Jeżeli chcesz wymienić towar:

1. Złóż na naszej sklepowej stronie nowe zamówienie na nowe produkty.

WAŻNE: w polu „uwagi” wpisz słowo „Wymiana” oraz numer swojego poprzedniego zamówienia. Jeżeli tego nie zrobisz – zamówienie zostanie potraktowane jako zupełnie nowe, a nie jako wymiana!

Jako metodę płatności wybierz "przedpłata", a następnie "przelew bankowy". Nie opłacaj zamówienia. Po otrzymaniu przesyłki, pieniądze z poprzedniego zamówienia, zostaną przeniesione na poczet nowego.

2. Zalecamy wygenerowanie „Formularza wymiany” na stronie https://www.olive.pl/returns/ lub pobranie oświadczenia z naszej strony www.olive.pl/formularz_wymiany.pdf, wydrukowanie go i czytelne wypełnienie drukowanymi literami (prosimy o podanie w nim numeru swojego nowego zamówienia)

3. Dołącz dowód sprzedaży (nie jest to wymagane)

4. Całość z dopiskiem „WYMIANA” prosimy odesłać do nas na adres:

VMP Group sp. z o.o.
ul. Zawiła 65E
30-390 Kraków


Odsyłając towar należy dbać o jego staranne zapakowanie. Prosimy nie odsyłać produktów w kopertach. W przypadku niestarannego zapakowania produktu lub dużego zaniedbania z Twojej strony, w skutek którego produkt ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu w transporcie wymiana może nie zostać przyjęta.
Towar odsyłasz do nas na swój koszt lub za darmo przez stronę https://szybkiezwroty.pl/olive (jak w przypadku zwrotu). Koszty przesyłki towaru do Ciebie są naliczane zgodnie ze standardowymi kosztami wysyłki podanymi na naszych stronach. Koszty te nie podlegają promocyjnemu obniżeniu ze względu na wartość zamówienia.

Dopłaty (również gdy na wymianę zamówisz inne, droższe produkty) możesz dokonać za pobraniem przy odbiorze nowej przesyłki lub na nasze konto bankowe:

BRE Bank S.A. o/Łódź, wydział bankowości elektronicznej mBank
27 1140 2004 0000 3102 4340 2801
VMP Group sp. z o.o.
ul. Zawiła 65E
30-390 Kraków

W tytule płatności podaj numer nowego zamówienia. Jeżeli wybierzesz formę płatności „przelew na rachunek bankowy” o kwocie dopłaty poinformujemy Cię drogą mailową w momencie otrzymania przesyłki od Ciebie – po jej rozliczeniu.

Produkty na wymianę zaczynamy kompletować niezwłocznie po złożeniu przez Ciebie nowego zamówienia. Obowiązuje standardowy termin realizacji podany w opisie każdego produktu, jednakże nie wyślemy do Ciebie przesyłki zanim nie otrzymamy od Ciebie zwróconych produktów. Prosimy, zatem o niezwłoczną wysyłkę towaru na wymianę.


W przypadku powstania nadpłaty przy wymianie (zamawiasz towary o mniejszej wartości niż towary zwracane), pieniądze pozostawiamy do Twojej dyspozycji – możesz otrzymać zwrot przelewem na wskazane przez Ciebie konto lub pozostawić kwotę na poczet kolejnych zamówień.

UWAGA! Prosimy o nieodsyłanie towaru na wymianę przesyłką pobraniową. 

Reklamacje towaru

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego).

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

a)     złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

b)     żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

a)     pisemnie na adres: VMP Group sp. z o.o., 30 – 390 Kraków, ul. Zawiła 65E,

b)     w formie elektronicznej na adres: kontakt@olive.pl 

c)     telefonicznie pod numerem: 513 186 393.

 

4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane kontaktowe osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji tj. opis dostrzeżonej wady w towarze oraz żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi. Wskazówki wyszczególnione w zdaniu poprzednim stanowią jedynie formę zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego powyżej opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, koszt dostarczenia towaru pokrywa Sprzedawca.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

a)     zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul Ujastek 1, 30 – 001 Kraków http://www.krakow.wiih.gov.pl 

b)     złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

c)     skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

d)     skorzystać z pomocy prawnej świadczonej pod numerem Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00. Porady udzielane są bezpłatnie, koszt połączenia według taryfy operatora,

e)     skorzystać z Konsumenckiego Centrum E-porad, które udziela porad w sprawach prostych drogą elektroniczną. Adres, pod którym można wysyłać zapytania to: porady@dlakonsumentow.pl.

2. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie Sprzedawca przypomina, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu to: kontakt@olive.pl

3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem telefonu 22 55 60 333, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl. Z pracownikiem Punktu można również spotkać się osobiście w Centrali UOKIK pod adresem: Plac Powstańców Warszawy 1, 00 – 950 Warszawa.

 


Błędy z naszej strony

Mimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane poprawnie, może się zdarzyć, że popełnimy jakiś błąd (wszak każdy jest tylko człowiekiem). Oczywiście za wszelkie błędnie zrealizowane zamówienia odpowiadamy my - ponosimy wtedy wszelkie koszty przesyłki z tym związane (od Ciebie do nas oraz powrotnej przesyłki do Ciebie poprawnego zamówienia).