• WYSYŁKA JUŻ OD 24H
    • ODBIÓR W PUNKCIE + PRZELEW = DOSTAWA GRATIS
    • 31 DNI NA ZWROT
Nie masz produktów w koszyku.

ZWROTY / WYMIANY / REKLAMACJE


Prawo odstąpienia od umowy


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponieważ zawarłeś umowę na odległość, to możesz od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 31 dni od dnia zawarcia umowy. Termin 31 dni, w którym możesz odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy że wyślesz oświadczenie przed jego upływem. Wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie musisz używać zwrotu „odstępuję od umowy”, ważne by z treści oświadczenia wynikało, iż zdecydowałeś się skorzystać z przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy. Przykładowy wzór oświadczenia w postaci "Formularzu zwrotu" , możesz pobrać z naszej strony www.olive.pl/formularz_zwrotu.pdf lub wygenerować formularz na stronie https://www.olive.pl/returns/. Oświadczenie możesz wysłać na adres e-mail kontakt@olive.pl lub drogą pocztową, osobno lub razem z towarem na adres sklepu: VMP Group sp. z o.o.  ul.Zawiła 65E 30-390 Kraków

Możesz skorzystać z darmowej opcji zwrotu przez paczkomat. Wejdź na stronę https://szybkiezwroty.pl/olive i podaj niezbędne dane. Otrzymasz 10-cyfrowy kod umożliwiający otwarcie skrytki w dowolnym paczkomacie w kraju. Kod jest aktywny przez 3 dni. Nadając przesyłkę nie trzeba jej w żaden sposób adresować. Etykieta z adresem odbiorcy drukowana jest przez firmę InPost na podstawie numeru zamówienia. Proszę pamiętac, że niezbędne jest dołączenie formularza zwrotu do paczki.

Całość prosimy odesłać do nas na adres:


VMP Group sp. z o.o.
ul. Zawiła 65E
30-390 Kraków

Odsyłając towar prosimy o zabezpieczenie towaru w trakcie pakowania w taki sposób, by nie uległ on uszkodzeniu w transporcie. Prosimy nie odsyłać produktów w kopertach. W przypadku odstąpienia przez Ciebie od niniejszej umowy jako zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Oznacza to że zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji odnośnie prawa do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, ponoszą Państwo tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.Wymiana towaru

Oczywiście - wymiana towaru na inny rozmiar, kolor lub nawet inny produkt jest możliwa. Warunkiem jest jednak, aby towar był zgodny z zawartą umową (był w stanie niezmienionym).

Jeżeli chcesz wymienić towar:

1. Złóż na naszej sklepowej stronie nowe zamówienie na nowe produkty.

WAŻNE: w polu „uwagi” wpisz słowo „Wymiana” oraz numer swojego poprzedniego zamówienia. Jeżeli tego nie zrobisz – zamówienie zostanie potraktowane jako zupełnie nowe, a nie jako wymiana!

Jako metodę płatności wybierz "przedpłata", a następnie "przelew bankowy". Nie opłacaj zamówienia. Po otrzymaniu przesyłki, pieniądze z poprzedniego zamówienia, zostaną przeniesione na poczet nowego.

2. Zalecamy wygenerowanie „Formularza wymiany” na stronie https://www.olive.pl/returns/ lub pobranie oświadczenia z naszej strony www.olive.pl/formularz_wymiany.pdf, wydrukowanie go i czytelne wypełnienie drukowanymi literami (prosimy o podanie w nim numeru swojego nowego zamówienia)

3. Dołącz dowód sprzedaży (nie jest to wymagane)

4. Całość z dopiskiem „WYMIANA” prosimy odesłać do nas na adres:

VMP Group sp. z o.o.
ul. Zawiła 65E
30-390 Kraków


Odsyłając towar należy dbać o jego staranne zapakowanie. Prosimy nie odsyłać produktów w kopertach. W przypadku niestarannego zapakowania produktu lub dużego zaniedbania z Twojej strony, w skutek którego produkt ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu w transporcie wymiana może nie zostać przyjęta.
Towar odsyłasz do nas na swój koszt lub za darmo przez stronę https://szybkiezwroty.pl/olive (jak w przypadku zwrotu). Koszty przesyłki towaru do Ciebie są naliczane zgodnie ze standardowymi kosztami wysyłki podanymi na naszych stronach. Koszty te nie podlegają promocyjnemu obniżeniu ze względu na wartość zamówienia.

Dopłaty (również gdy na wymianę zamówisz inne, droższe produkty) możesz dokonać za pobraniem przy odbiorze nowej przesyłki lub na nasze konto bankowe:

BRE Bank S.A. o/Łódź, wydział bankowości elektronicznej mBank
27 1140 2004 0000 3102 4340 2801
VMP Group sp. z o.o.
ul. Zawiła 65E
30-390 Kraków

W tytule płatności podaj numer nowego zamówienia. Jeżeli wybierzesz wpłatę na konto, o kwocie dopłaty poinformujemy Cię e-mailem w momencie otrzymania przesyłki od Ciebie – po jej rozliczeniu.

Produkty na wymianę zaczynamy kompletować niezwłocznie po złożeniu przez Ciebie nowego zamówienia. Obowiązuje standardowy termin realizacji podany w opisie każdego produktu, jednakże nie wyślemy do Ciebie przesyłki zanim nie otrzymamy od Ciebie zwróconych produktów. Prosimy zatem o niezwłoczną wysyłkę zwrotu do nas!

W przypadku powstania nadpłaty przy wymianie (zamawiasz towary o mniejszej wartości niż towary zwracane), pieniądze pozostawiamy do Twojej dyspozycji – możesz otrzymać zwrot przelewem na wskazane przez Ciebie konto lub pozostawić kwotę na poczet kolejnych zamówień.

UWAGA! Nie należy odsyłać do nas towaru przesyłką pobraniową - taka nie zostanie przez nas odebrana!

 

Reklamacje towaru

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

  • żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

  • pisemnie na adres: VMP Group sp. z o.o. ul. Zawiła 65E 30-390 Kraków
  • w formie elektronicznej na adres: kontakt@olive.pl
  • telefonicznie pod numerem: 513 186 393 lub 12 425 65 22.

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E,30-390 Kraków.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między przedsiębiorcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacja na temat zasad oraz trybu procedury mediacyjnej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług. Działalność stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214).

4. Konsumenci mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

5. Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR umożliwia Konsumentom zgłaszanie sporów w związku z dokonywaniem zakupów online. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej VMP Group sp. z o.o. do kontaktu to: kontakt@olive.pl

6. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul Ujastek 1, 30 – 001 Kraków https://www.krakow.wiih.gov.pl

7. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl


Błędy z naszej strony

Mimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane poprawnie, może się zdarzyć, że popełnimy jakiś błąd (wszak każdy jest tylko człowiekiem). Oczywiście za wszelkie błędnie zrealizowane zamówienia odpowiadamy my - ponosimy wtedy wszelkie koszty przesyłki z tym związane (od Ciebie do nas oraz powrotnej przesyłki do Ciebie poprawnego zamówienia).