• WYSYŁKA JUŻ OD 24H
 • PACZKOMATY + PRZELEW = DOSTAWA GRATIS
 • AŻ 31 DNI NA ZWROT
Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin sklepu olive.pl

Regulamin sklepu internetowego www.olive.pl obowiązujący do 24.12.2014 r.

Regulamin sklepu internetowego www.olive.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotowy regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.olive.pl, który prowadzony jest przez Piotr Grochowski prowadzącego działalność pod firmą Firma Handlowo Usługowa VMP wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 679 265 16 89, numer REGON: 120306223, adres poczty elektronicznej: kontakt@olive.pl numer telefonu: 513 186 393 lub 12 425 65 22.

2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie a w szczególności zobowiązany jest do:

a)    nieodpłatnego udostępniania Usługobiorcom treści regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

b)    na żądanie Usługobiorcy udostępnia treść regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie przez Usługobiorcę za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

 

3. Dane firmy:

Siedziba/Adres korespondencyjny (obsługa reklamacji):

Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP

ul. Beskidzka 30, I piętro, 30 – 611 Kraków

Dane kontaktowe:

Infolinia 0-801 011 335 (tylko z telefonów stacjonarnych – opłata wg stawki operatora)

Infolinia czynna: poniedziałek – piątek w godzinach: 8:00 – 16:00

Telefon komórkowy: + 48 513 186 393 (opłata wg stawki operatora)

Telefon stacjonarny: + 48 12 425 65 22 (opłata wg stawki operatora)

Adres poczty elektronicznej: kontakt@olive.pl

Konto bankowe:

BRE Bank S.A. o/Łódź wydział bankowości elektronicznej mBank

27 1140 2004 0000 3102 4340 2801

4. Słowniczek pojęć :

a)   Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie,

b)  Formularz zamówienia – formularz pozwalający na złożenie zamówienia w Sklepie,

c)   Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych umożliwiający Usługobiorcy zalogowanie się do Konta w Sklepie internetowym,

d)  Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień,

e)   Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

f)    Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży,

g)  Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Usługodawcę pod adresem elektronicznym www.olive.pl

h)  Sprzedawca/Usługodawca – Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: ul. Beskidzka 30, I piętro, 30 – 611 Kraków, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

5. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.), oraz inne właściwe przepisy.

§ 2

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

a)    prowadzenie Konta Usługobiorcy,

b)    składanie zamówień poprzez Formularz zamówienia,

c)    przesyłanie biuletynu „Newsletter”.

d)    usługa „Opinie Klienta”,

e)    usługa „Zapytaj o produkt”.

f)     formularz kontaktowy.

§ 3

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. W celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy należy spełnić następujące warunki techniczne:

a)    posiadać komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne,

b)    połączenie z siecią Internet,

c)    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

d)    system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 , 8, Vista, Linux, Android,

e)    włączoną obsługę JavaScript, Flash, plików Cookies,

f)     przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej, Opera w wersji 2.0 lub nowszej,

g)    minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

 

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i załączników dostarczanych wraz z pocztą, niezbędne jest posiadanie:

 

a)    w przypadku poczty elektronicznej – aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail,

b)    w przypadku załączników – programu obsługującego pliki danego typu w szczególności pdf, doc, docx, odt, txt, jpg, png lub inne.

 

3. Usługobiorca jest zobowiązany korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym

§ 4

Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

W celu uniknięcia zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internetu podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i świadczenia usług drogą elektroniczną, Klient powinien stosować właściwe oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń. W szczególności powinien używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz programów chroniących urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

§ 5

Pliki Cookies

Sprzedawca stosuje mechanizm plików „Cookies”, które pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować stronę internetową do indywidualnych jego potrzeb. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Pliki „Cookies” nie uszkadzają urządzenia końcowego użytkownika oraz nie mają wpływu na zmianę jego ustawień konfiguracyjnych zarówno oprogramowania jak i w urządzeniu końcowym. Mechanizm działania plików „Cookies” można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików „Cookies” może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.

§ 6

Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji i wypełnienia Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Rejestracja”, jaka dostępna jest w górnym menu.

2. Następnie zostaje wyświetlony Formularz rejestracji, który należy uzupełnić podając następujące dane:

a)    imię, nazwisko,

b)    adres e-mail,

c)    hasło, potwierdź hasło.

3. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w pkt. 2, należy kliknąć na ikonę „Zarejestruj”. Usługobiorca otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie dokonanej rejestracji, zawierające nazwę użytkownika, hasło oraz link aktywacyjny umożliwiający aktywację Konta.                        Po dokonaniu aktywacji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, Usługobiorca otrzymuje drogą elektroniczną informację, iż Konto zostało założone.

4. Założenie Konta możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez wybór określonego produktu, na który ma zostać złożone zamówienie.

5. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

§ 7

Usługa polegająca na złożeniu zamówienia za pomocą

Formularza zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia, należy wybrać produkt, który zamierzamy nabyć, określić jego kolor oraz rozmiar, a następnie potwierdzić zakup klikając na ikonę „Dodaj do koszyka”.

2. Następnie Usługobiorca ma do wyboru:

a)    kontynuować zakupy, klikając na ikonę „Kontynuuj zakupy”,

b)    sfinalizować zakup, klikając na ikonę „Pokaż koszyk”.

3. W kolejnym kroku, zostaje wyświetlona zawartość koszyka, gdzie Klient ma możliwość aktualizacji koszyka poprzez usunięcie danego produktu lub zwiększenie jego ilości.

4. W koszyku istnieje również możliwość aktywowania kodu promocyjnego. W tym celu należy wpisać posiadany kod w okienku „Wpisz kod rabatowy”, a następnie potwierdzić klikając na ikonę „Zastosuj”.

5. Następnie Usługobiorca podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia, poprzez wybór następujących wariantów:

a)    logowanie do posiadanego Konta w Sklepie internetowym (użytkownik zarejestrowany),

b)    złożenie zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia (Kupuję pierwszy raz).

6. Po dokonaniu wyboru o złożeniu zamówienia za pomocą Formularza zamówienia, należy podać następujące dane:

a)    Dane zamawiającego: imię, nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy, kraj,

b)    Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu,

c)    Dane do założenia konta: hasło, powtórz hasło.

7. Następnie wybieramy sposób dostawy oraz metody płatności.

8. W celu zakończenia procedury dotyczącej składania zamówienia należy potwierdzić zamówienie klikając na ikonę „Potwierdź zakup”. Na stronie Sklepu internetowego zostaje wyświetlona informacja, iż zamówienie zostało przesłane do Sklepu a na adres e-mail Usługobiorcy zostaje wysłana informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę.

9. Usługa polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.

§ 8

Usługa polegająca na przesyłaniu biuletynu „Newsletter”

1. Usługobiorca może aktywować usługę biuletyn „Newsletter” w następujący sposób:

a)    podczas procesu składania zamówienia oraz zakładania Konta zaznaczając checkbox: „Chcę otrzymywać informacje o promocjach, wyprzedażach i nowościach”,

b)    poprzez wpisanie adresu e-mail w okienku „Zapisz się do Newsletter’a” dostępnym na stronie Sklepu i kliknięciu na ikonę Zapisz mnie”.

2. Usługobiorca może zrezygnować z usługi przesyłania biuletynu „Newsletter” w następujący sposób:

a)    klikając na zakładkę „Wypisz się z Newsletter’a” jaka dostępna jest na stronie Sklepu i wpisując w okienku komunikatu adres e-mail i klikając na ikonę „Wypisz mnie”,

b)    przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@olive.pl

3. Rezygnacja z usługi „Newsletter” oznacza usunięcie adresu e-mail z bazy danych Usługodawcy. Usługa polegająca na przesyłaniu biuletynu „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie.

§ 9

Usługa „Opinie Klienta”

1. Usługa „Opinie Klienta” umożliwia dodawanie recenzji do wybranych produktów. W celu dodania opinii należy wybrać określony produkt i kliknąć na ikonę „Opinie Klienta”.

2. W okienku komunikatu wyświetlanym przez system Sklepu należy podać:

a)    pseudonim osoby dokonującej opinii,

b)    temat Twojej opinii,

c)    w okienku „Opinia” wpisać odpowiednią treść,

d)    kliknąć na ikonę „Dodaj recenzję”.

 

3. Na stronie Sklepu pojawia się informacja, iż recenzja została przekazana do Sklepu i będzie widoczna po zatwierdzeniu przez moderatora.

 

4. Rezygnacja z usługi „Opinie Klienta”, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu dodawania recenzji do wybranych produktów przez Usługobiorcę.

 

§ 10

Usługa „Zapytaj o produkt”

1. Usługobiorca może skorzystać z usługi „Zapytaj o produkt”, poprzez kliknięcie przy danym produkcie na ikonę „Zapytaj o produkt”.

2. W okienku komunikatu wyświetlanym przez system Sklepu należy podać:

a)    imię i nazwisko, adres e-mail,

b)    w okienku „Treść” wpisać odpowiednią treść zapytania,

c)    kliknąć na ikonę „Wyślij”.

 

3. Na stronie Sklepu pojawia się informacja, iż zapytanie zostało wysłane do Sklepu. Rezygnacja z usługi „Zapytaj o produkt”, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu dodawania recenzji do wybranych produktów przez Usługobiorcę.

 

§ 11

Usługa „Formularz kontaktowy”

1. Usługa „Formularz kontaktowy” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców mających dostęp do Sklepu i polega na wysyłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu wiadomości do Usługodawcy.

2. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Kontakt”, gdzie należy podać następujące dane:

a)    imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,

b)    określić temat oraz wpisać odpowiednią treść wiadomości,

c)    kliknąć na ikonę „Wyślij”.

 

3. Usługa „Formularz kontaktowy” świadczona jest nieodpłatnie. Rezygnacja z powyższej usługi, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.

§ 12

Metody i środki korygowania błędów we wprowadzanych danych

1. Usługobiorca ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych podczas procesu składania zamówienia oraz po zalogowaniu się do Konta na Sklepie.

2. W celu dokonania modyfikacji wprowadzonych danych należy zalogować się na swoje Konto i kliknąć na zakładkę „Moje Konto”. Po wprowadzeniu ewentualnych zmian należy kliknąć na ikonę „Zapisz”.

3. Modyfikacja danych dotyczących złożonego zamówienia możliwa jest również poprzez:

a)    przesłanie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@olive.pl informacji na temat zmiany zamówienia,

b)    telefonicznie pod numerem: + 48 513 186 393 oraz + 48 12 425 65 22 (opłata wg stawki operatora) od poniedziałku do piątek w godzinach od 8:00 – 16:00

4. Usługodawca po otrzymaniu informacji w zakresie modyfikacji danych, przesyła za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie dokonanych zmian w złożonym zamówieniu.

§ 13

Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym

1. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca.

2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę polegającą na prowadzeniu Konta poprzez:

a)    złożenie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@olive.pl

b)    złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej na adres: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul. Beskidzka 30, I piętro, 30 – 611 Kraków

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

§ 14

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać w następujący sposób:

a)    za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@olive.pl

b)    telefonicznie pod numerami telefonów: + 48 513 186 393 oraz + 48 12 425 65 22 (opłata wg stawki operatora),

c)    pisemnie na adres: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul. Beskidzka 30, I piętro, 30 – 611 Kraków.

2. Składana reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

a)    imię i nazwisko,

b)    adres poczty elektronicznej e-mail,

c)    datę i okoliczności powstania zdarzenia oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji,

d)    ewentualnie sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub w formie elektronicznej).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 15

Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Informacje o towarach podane na stronie sklepu www.olive.pl w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. W Sklepie internetowym nie ma wymogu minimalnych zamówień.

3. Zamówienia są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na terenie Unii Europejskiej.

4. Podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży, Klient jest informowany o:

a)    łącznej cenie wraz z podatkami za towar będący przedmiotem zamówienia,

b)   kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikami w formacie PDF w postaci niniejszego regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

§ 16

Sposoby i Terminy płatności za Towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

a)    pobranie pocztowe – płatność przy odbiorze towaru,

b)    przedpłata przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,

c)    internetowy system płatności PayPal,

d)    internetowy system płatności mTransfer,

e)    zapłata przy pomocy karty płatniczej (PayU),

f)     płatności elektroniczne (PayU).

2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:

BRE Bank S.A. O/Łódź wydział bankowości elektronicznej mBank

27 1140 2004 0000 3102 4340 2801

Termin zapłaty – Poczta Polska (przesyłka krajowa)

 • w przypadku wyboru płatności „przelew bankowy”, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 • w przypadku płatności za pobraniem – płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

Termin zapłaty – Paczkomaty InPost (przesyłka krajowa)

 • w przypadku wyboru „przelew bankowy”, płatności należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 • w przypadku płatności za pobraniem – przesyłka doręczana jest do Paczkomatu, a odbiór przesyłki następuje po opłaceniu kwoty w formie gotówkowej za pośrednictwem terminala POS.

Termin zapłaty – Firma kurierska DPD (przesyłka krajowa)

 • w przypadku wyboru „przelew bankowy”, płatności należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 • w przypadku płatności za pobraniem – płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

Termin zapłaty – Poczta Polska (w granicach Unii Europejskiej)

 • w przypadku wyboru „przelew bankowy”, płatności należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

Termin zapłaty - Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy

Towar można odebrać osobiście poprzez zaznaczenie takiej opcji przy składaniu zamówienia i po otrzymaniu powiadomienia w formie tekstowej SMS, że towar jest gotowy do odbioru. Punkt odbioru znajduje się w Krakowie, przy ul. Beskidzkiej 30, I piętro.

§ 17

Sposoby, Terminy, Koszty dostawy

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się poprzez przekazanie towaru za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników:

a)    Poczta Polska,

b)    Paczkomaty InPost,

c)    Firma kurierska DPD,

2. Wybór sposobu dostawy ma miejsce w trakcie składania zamówienia. Koszt wysyłki jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia.

3. Dostawa towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Unii europejskiej.

4. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty lub obniżyć jej wartość, umieszczając stosowną informację na stronie Sklepu internetowego.

5. Koszty dostawy towaru a także opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe są dostępne na stronie Sklepu internetowego w następujących miejscach:

a)    zakładka „Dostawa i płatności”,

b)    w trakcie składania zamówienia, oraz w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

Termin dostawy – Poczta Polska

 • przesyłka ekonomiczna „POCZTA48” dostarczana jest w ciągu deklarowanych 1-5 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi,
 • przesyłka priorytetowa pobraniowa „POCZTA24” dostarczana jest w ciągu deklarowanych 1-3 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.

Termin dostawy – Paczkomaty InPost

Przesyłka dostarczana jest do wybranego w trakcie składania zamówienia Paczkomatu InPost. Powiadomienie o gotowości odbioru przesyłki następuje poprzez przesłanie wiadomości SMS na telefon odbiorcy. Dostawa do Paczkomatu trwa zazwyczaj 1-3 dni roboczych.

Termin dostawy – Firma kurierska DPD

Gwarantowany termin dostawy wynosi 48 godzin (2 dni robocze) od dnia jej nadania. Dostawa jest realizowana tylko w dni robocze. Firma DPD dostarcza przesyłki zazwyczaj w godzinach od 8:00 do 17:00, w większych miastach możliwa dostawa w godzinach popołudniowych jak i wieczornych.

Termin dostawy – Poczta Polska – przesyłka zagraniczna – (w granicach Unii Europejskiej)

 • dostawa w ciągu 1-10 dni roboczych od dnia nadania przesyłki.

Termin dostawy - Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy

Odbiór osobisty możliwy jest po otrzymaniu powiadomienia w formie tekstowej SMS, w punkcie odbioru w Krakowie, przy ul. Beskidzkiej 30, I piętro od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w piątek od 9:00 do 16:00. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z osobistym odbiorem towaru.

§ 18

Reklamacja Towaru

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

b)      żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:

a)    pisemnie na adres Sprzedawcy: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul. Beskidzka 30, I piętro, 30 – 611 Kraków,

b)    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@olive.pl

c)    telefonicznie pod numerami: + 48 513 186 393 lub + 48 12 425 65 22,

d)    osobiście w siedzibie Sprzedawcy: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul. Beskidzka 30, I piętro, 30 – 611 Kraków.

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji:

a)     imię i nazwisko,

b)    adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

c)     dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu),

d)    opis dostrzeżonej wady w towarze,

e)     żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego,

f)      preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione .

6. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul. Beskidzka 30, I piętro, 30 – 611 Kraków .

 

 

§ 19

Wymiana towaru

1.  Klient ma możliwość dokonania wymiany towaru w terminie 31 dni od dnia odebrania przesyłki. Wymiana towaru możliwa jest tylko w przypadku, kiedy towar jest zgodny z umową.

2. W celu dokonania wymiany, o którym mowa w ust. 1 należy:

a)    złożyć nowe zamówienie w Sklepie, wpisując w polu „Uwagi” słowo „Wymiana” oraz numer poprzedniego zamówienia, który można znaleźć na specyfikacji, która została przesłana do Klienta wraz z towarem,

b)    wydrukować i wypełnić „Formularz wymiany towaru” dostępny pod adresem: www.olive.pl/formularz_zwrotu_i_wymiany.pdf, wpisując w nim numer zamówienia złożonego w punkcie a),

c)    odesłać towar wraz z wypełnionym „Formularzem wymiany towaru” na adres: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul. Beskidzka 30, I piętro, 30 – 611 Kraków, z dopiskiem „wymiana”,

d)    pokryć koszty przesyłki zgodnie z ust. 3 oraz ewentualną dopłatę, w przypadku wyboru droższych produktów na wymianę.

3. Klient ma prawo do swobodnego wyboru, co do formy wysyłki towaru podlegającego wymianie, jednakże nie ma prawa do skorzystania z promocyjnych kosztów wysyłki obowiązujących w sklepie www.olive.pl dla nowych zamówień.

4. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

5. Wymiana towaru uwzględniana jest tylko z dowodem zakupu (np. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT lub jakimkolwiek innym potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą). W przypadku jego braku wymiana towaru nie zostanie uwzględniona, a towar zostanie odesłany na koszt Klienta.

6. Koszt odesłania towaru do firmy Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP pokrywa Klient.

§ 20

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy konsumentom.

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między przedsiębiorcą a konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacja na temat zasad oraz trybu procedury mediacyjnej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136.

3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług. Działalność stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214).

4. Konsumenci mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną u  miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

5. Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR umożliwia konsumentom zgłaszanie sporów w związku z dokonywaniem zakupów online.


§ 21

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 31 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11 oraz pkt. 12 niniejszego regulaminu.

2. Do zachowania tego terminu, o którym mowa w pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:

a)    w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@olive.pl

b)    drogą korespondencyjną na adres: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul. Beskidzka 30, I piętro, 30 – 611 Kraków,

c)    osobiście w siedzibie Sprzedawcy: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul. Beskidzka 30, I piętro, 30 – 611 Kraków.

4.  Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Wzór formularza dostępny jest na stronie sklepu www.olive.pl w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.

5. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a)    dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b)    dla umowy, która obejmuje wiele rzeczy, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie www.olive.pl

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy, lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul. Beskidzka 30, I piętro, 30-611 Kraków.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h)    w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k)    zawartej w drodze aukcji publicznej,

l)     o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 22

Ochrona Danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Sklep oświadcza, iż jest podmiotem zgłoszonym do GIODO (nr zgłoszenia: 013623/2011, 013642/2011, 013644/2011) i posiada Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w ramach działalności Sklepu, podejmuje on środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. W celu realizacji postanowień określonych w pkt. 2, Sprzedawca oświadcza, iż treść zamówienia Klienta, treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dokumentacja dotycząca realizacji płatności, kopia potwierdzenia zawarcia umowy kupna – sprzedaży oraz potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej zakupiony towar są przechowywane przez Sprzedawcę w postaci zapisu w formie elektronicznej na serwerach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz w formie papierowej w chronionych przed dostępem osób postronnych miejscach ulokowanych w siedzibie sklepu.

4. Zgromadzone dane osobowe są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta z Sprzedawcą.

5. Każdy Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe a w szczególności żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia.

§ 23

Prawa autorskie

Zdjęcia znajdujące się na stronie sklepu www.olive.pl są własnością firmy Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP i producentów współpracujących ze sklepem. Prawa autorskie do tych zdjęć są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub w części bez zgody sklepu jest zabronione i podlega ochronie prawnej.

§ 24

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

a)    zmiany przepisów prawa dotyczącego prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,

b)    zmiany sposobów dostawy jak i formy płatności,

c)    przebudowy strony Sklepu mającej istotny wpływ na usługi świadczone drogą elektroniczną.

4. O zmianach w regulaminie, Sprzedawca poinformuje Klienta, z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta).

5. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.